newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSToyota Bank wprowadza do oferty konto firmowe z ochron± prawn±

2010-11-24


Toyota Bank jest jednym z pierwszych banków, który wprowadza do oferty konto dla firm,, które gwarantuje ochronê prawn± firmy. W przypadku sporu s±dowego.


, ubezpieczenie, które jest zawarte w cenie op³at za konto, zapewnia pokrycie kosztów z tytu³u dochodzenia praw firmy albo obrony przed s±dem cywilnym lub karnym.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Deutsche Bank PBC dla mikrofirm
Porady prawne online oraz reklama firmy w Internecie - to nowa propozycja Deutsche Banku PBC dla mikrofirm posiadaj±cych konto internetowe dbNET Biznes.

Meritum Bank, miej konto firmowe nawet w 15 minut
Przedsiêbiorcy prowadz±cy jednoosobow± dzia³alno¶æ gospodarcz± mog± otworzyæ przez Internet konto dla swojej firmy w Meritum Banku nawet w 15 minut, bez wychodzenia z domu.

Rachunek firmowy w FM Bank otworzysz zdalnie
FM Bank wprowadzi³ nowe udogodnienie dla przedsiêbiorców, którzy od dzi¶ mog± otworzyæ rachunek w pe³ni zdalnie na podstawie przelewu autoryzacyjnego z rachunku w innym banku.

Presti¿owa karta Diners Club jest do dyspozycji dla u¿ytkowników instytucjonalnych banku PKO BP Presti¿owa karta Diners Club jest do dyspozycji dla u¿ytkowników instytucjonalnych banku PKO BP
Jako pierwszy w kraju bank zapewnia ma³ym i ¶rednim organizacjom oraz klientom korporacyjnym korzystanie z luksusowej karty p³atniczej Diners Club.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%