newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSRachunek firmowy w FM Bank otworzysz zdalnie

2013-02-13


FM Bank wprowadzi³ nowe udogodnienie dla przedsiêbiorców, którzy od dzi¶ mog± otworzyæ rachunek w pe³ni zdalnie na podstawie przelewu autoryzacyjnego z rachunku w innym banku.


Od teraz, aby otworzyæ rachunek firmowy w FM Banku wystarczy wype³niæ wniosek na stronie banku w Internecie i przes³aæ przelew wysoko¶ci minimum 5 z³otych z rachunku osobistego z dowolnego banku. Udostêpnienie nowego sposobu otwierania rachunku to jeden z element rozwoju oferty rachunkowej banku.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Deutsche Bank PBC dla mikrofirm
Porady prawne online oraz reklama firmy w Internecie - to nowa propozycja Deutsche Banku PBC dla mikrofirm posiadaj±cych konto internetowe dbNET Biznes.

Meritum Bank, miej konto firmowe nawet w 15 minut
Przedsiêbiorcy prowadz±cy jednoosobow± dzia³alno¶æ gospodarcz± mog± otworzyæ przez Internet konto dla swojej firmy w Meritum Banku nawet w 15 minut, bez wychodzenia z domu.

Toyota Bank wprowadza do oferty konto firmowe z ochron± prawn±
Toyota Bank jest jednym z pierwszych banków, który wprowadza do oferty konto dla firm,, które gwarantuje ochronê prawn± firmy. W przypadku sporu s±dowego.

Presti¿owa karta Diners Club jest do dyspozycji dla u¿ytkowników instytucjonalnych banku PKO BP Presti¿owa karta Diners Club jest do dyspozycji dla u¿ytkowników instytucjonalnych banku PKO BP
Jako pierwszy w kraju bank zapewnia ma³ym i ¶rednim organizacjom oraz klientom korporacyjnym korzystanie z luksusowej karty p³atniczej Diners Club.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%